5. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri soru çözümleri

2010-05-06 19:37:00
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ


1)  150 cm kaç metre eder?

15
150
1,5
0,15

2)  0,35 km + 305 hm + 35 dam kaç metre eder?

1,05
105
1050
10500

3)  6,28 m kaç dm' dir?

0,628
62,8
628
6280

4)  Metresi 420 YKr olan bir kumaşın 30 cm si kaç YTL dir?

126
12,6
1,26
0,26

5)  4 m  300 cm  2000 mm   kaç metredir?

10
8
9
18

6)  Günde 600 metre yürüyen kişi haftada kaç km yürümüş olur?

4200
42
420
0,42

7)  Uzun atlama yapan bir sporcu 12 m atlıyor. Sporcunun bir adımı 32 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç m dir?

0,384
3,84
38,4
384

8)  Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

47000mm- 47 cm
43cm- 0,43m
0,05m-5cm
3500m-3,5km

9)  Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

47 000 mm = 47 cm
43 cm = 0,43 m
0,05 m = 5 cm
3500 m = 3,5 km

10)  Çevresi 7m olan dikdörtgen biçimindeki bir salonun kısa kenarı 16 dm'dir. Uzun kenarı kaç cm'dir?

320
240
190
170

11)  Uzunluğu 36 m 7 cm olan bir top kumaşın 32 m 9 dm 8 cm si kullanıldığında geriye kaç metre kumaş kalır?

4,9
4,09
3,0
3,09

12)  Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

     I. 0,6 dm = 0,06 m
    II. 37,5 m = 3,75 hm
   III. 28,8 cm = 0,288 m
  IV. 45,3 dam = 4,53 hm

4
3
2
1

13)  Bir kenarının uzunluğu 28 metre olan kare şeklindeki bahçenin kenarlarına 4'er metre aralıklarla ağaç dikmeye karar verdik. Bahçenin kenarlarına toplam kaç ağaç dikilir?

30
32
28
27

14)  6 m 8 dm kumaşın uzunluğu kaç cm'dir?

68
680
700
708

15)  Dikdörgen şeklindeki bir tarlanın kısa kenarı 5 dam , uzun kenarı 80 m'dir. Bu tarlanın alanı kaç metrekaredir?

400
4000
4800
6500

16)  Dikdörtgen şeklindeki bir evin alanı 144 metrekaredir. Bu evin genişliği 8 metre olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç metredir?

140
75
52
48

17)  Ali'nin boyu 1 m 48 cm'dir.  Veli'nin boyu ise 1 m 56 cm'dir. Buna göre Veli'nin boyu Ali'nin boyundan kaç cm uzundur?

24
46
38
8

18)  Emre'nin evi ile okulu arası 1000 adımdır. Emre'nin bir adımının uzunluğu 40 cm ise ev ile okul arası kaç metredir?

0,4
4
40
400

19)  Her gün 270 metre yol yürüyen Kerem, bir ayda kaç metre yol yürümüş olur?

8100
8000
7900
7800

20)  7000 cm + 3 m olan bir ağacın boyu kaç m dir?

7,3 m
73 m
730 m
7300 cm

21)  Kare bir masanın kenarlarını yirmi beşer cm uzatırsak çevresini kaç cm artırmış oluruz?

80
40
100
120

22)  Dünyanın en yüksek tepesi olan Everest tepesinin denizden yüksekliği 8888 m'dir. Buna göre Everest tepesi, denizden yüksekliği 725 m olan bir köyden kaç m daha yüksektedir?

1163
8163
7163
8263

23)  A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 360 km'dir. A şehrinden yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 90 km, ikincisi saatte 60 km yol yapmaktadır. Birinci araç B şehrine vardıktan kaç saat sonra ikinci araç B şehrine varmaktadır?

1 saat
2 saat
1,5 saat
4 saat

291
0
0
Yorum Yaz
oyun indir